SUPREME CHAMPION (EUROPA CHAMPION*):

Tittelen Supreme Champion tildeles katter som har blitt tildelt enten:

a) 9 CACS fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 9 internasjonale FIFé-utstillinger

eller 

b) 11 CACS fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 11 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CACS tildeles klassevinner i klasse 3.

Ref. UR 4.5 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

*I gamle stamtavler finner en tittelen EC (Europa Champion) det var den høyeste tittelen en ukastrert katt kunne oppnå, denne tittele har i senere tid blitt omdøpt til SC (Supreme Champion).

EC She-Toungs Blule Beauty, SBI a, var Norges første Birma som nådde tittelen Europa Champion.

Tittelen oppnådde hun på PIROKs utstilling i Jyväskylä i Finland 5.-6. september 1987. Hun ble bedømt av Ulrike Müller, og i tillegg til tittelen sin ble hun BIV-V + BIR-V (Best i Rase). Hun ble oppdettet av Grete Foss og eid av Wenche Vålberg & Jørn Trollerud.

Tittelen var faktisk til og med omtalt i VG 19. september 1987, med teksten:
"Dagens lille pin-up bærer det klingende navnet She-Toungs Blue Beauty. Katten er fra Oslo og tilhører Wenche Vålberg og Jørn Trollerud. Forleden ble den kåret til europeisk champion innen sin rase, som kalles blåmasket Hellig Birma. For øvrig er det første gang Norge har fått en europeisk champion i denne rasen."

SUPREME PREMIOR (EUROPA PREMIER*):

Tittelen Supreme Premior (SP) tildeles katter som har blitt tildelt enten:

a) 9 CAPS fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 9 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 11 CAPS fra 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 11 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAPS tildeles klassevinner i klasse 4 (kastrat).

Ref. UR 4.5 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

*I gamle stamtavler finner en tittelen EP (Europa Premier) det var den høyeste tittelen en ukastrert katt kunne oppnå, denne tittele har i senere tid blitt omdøpt til SP (Supreme Premior).

GRAND INTERNASJONAL CHAMPION:

Tittelen Grand Internasjonal Champion (GIC) tildeles katter som har blitt tildelt, enten:

a) 6 CAGCIB fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 6 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 8 CAGCIB fra 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 8 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAGCIB tildeles klassevinner i klasse 5.

Ref. UR 4.4 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

GRAND INTERNASJONAL PREMIOR:

Tittelen Grand Internasjonal Premior (GIP) tildeles katter som har blitt tildelt, enten:

a) 6 CAGPIB fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 6 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 8 CAGPIB fra 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 8 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAGPIB tildeles klassevinner i klasse 6 (kastrat).

Ref. UR 4.4 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

INTERNASJONAL CHAMPION:

Tittelen Internasjonal Champion (IC) tildeles katter som har fått tildelt 3 CACIB fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 3 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CACIB tildeles klassevinner i klasse 7.

Ref. UR 4.3 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

INTERNASJONAL PREMIOR:

Tittelen Internasjonal Premior (IP) tildeles katter som har fått tildelt 3 CAPIB fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 3 internasjonal FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAPIB tildeles klassevinner i klasse 8 (kastrat).

Ref. UR 4.3 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

CHAMPION:

Tittelen Champion (CH) tildeles katter som har blitt tildelt 3 CAC fra 3 forskjellige dommere i løpet av 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFé-utstillinger. 

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAC tildeles klassevinner i klasse 9 - åpen klasse.

Ref. UR 4.2 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

PREMIOR:

Tittelen Premior (PR) tildeles katter som har blitt tildelt 3 CAP fra 3 forskjellige dommere i løpet av 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAP tildeles klassevinner i klass 10 - åpen klasse (kastrater).

Ref. UR 4.2 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

DISTINGUISHED MERIT:

Fortjenestetitttele DM tildeles hunnkatter som har produsert minimum 5 av avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller høyere, alternativt DSM, DVM, JW eller DM, og en hannkatt tilsvarende har produsert minimum 10 slik avkom. Bare FIFé-titler gjelder.

DM skal plasseres etter kattens fulle navn.

Ref OR 5.3.2 (FIFé's oppdretts- og registreingsrelgement med NRRs tillegg)

Del denne siden