ÆRESMEDLEMMER/INNEHAVERE AV ST BIRMAS ORDEN:


NBVs første offisielle æresmedlemmer og innehavere av St Birmas Orden ble hedret på foreningens jubileumsfest avholdt på Lambertseter Gård, onsdag 1. november 1995. Statutter for utnevning av Æresmedlem og St Birmas Orden ble vedtatt på ekstraordinært Årsmøte 12. september 1995.

St Birmas Orden tildeles medlemmer som belønning for utmerket tjeneste og innsats for Norske Birmavenner. Ordenens symbol var en medalje preget med NBVs logo, hengende i silkebånd med fargene blå og hvit. Den blå fargen symboliserte Birmaens blå øyne og den hvite sokkene/kilene og hanskene. Disse fargene er felles for alle Birma, uansett maskefarge.

Æresmedlemmer fikk automatisk ordenen samtidig med sitt Æresmedlemskap.

På dette møtet ble følgende kåret til Æresmedlemmer og mottok St Birmas Orden:
Kirsten Ramdahl (av Rambo) og Randi Bjuran

og følgende mottok St Birmas Orden:
Haldor Notøy (Hambos), Grete Foss (She-Toungs) og Turid Botten (av Ontario) 
Det skal må nevnes at Randi Bjuran og Pauline Nybakken (Nyas) allerede i 1991 sto oppført som Æresmedlemmer av Norske Birmavenner.


Karina Bjuran (Lurvens) ble utnevnt til Æresmedlem og
mottok St Birmas Orden i 1997. Diplom og medalje ble
overrakt henne under Hobbyutstillingen 4. oktober 1997.


Ann-Mari og Freddy Egsæter ((N) Cat Baloo's) ble de
neste til å bli utnevnt til Æresmedlemmer, de hadde
allerede i 1996 mottatt St Birmas Orden. 


Ketil Myrholt ((N) Khanikatts) ble utnevnt til Æresmedlem
og mottok St Birmas Orden på Årsmøtet i 2008.


Tove Stalder (NO*Stalderkattens) ble utnevnt til Æresmedlem på Årsmøtet i 2023.ÆRESMEDLEM/INNEHAVER AV ST BIRMAS ORDEN:

Randi Bjuran (1991/1995)
Pauline Nybakken (1991)

Kirsten Ramdahl (1995)
Karina Bjuran (1997)
Ann-Mari Egsæter (1996 & ??)
Freddy Egsæter (1996 & ??)
Ketil Myrholt (2008)
Tove Stalder (2023)


INNEHAVER AV ST BIRMAS ORDEN:

Haldor Notøy (1995)

Grete Foss (1995)

Turid Botten (1995)


Kirsten Ramdahl, Odd Iversen (leder NBV), Randi Bjuran

Haldor Notøy, Grete Foss, Turid Botten

Del denne siden