Norske Birmavenner på sosiale media

Her finner du oss:

sjekk også infosiden Norske Birmavenner

(søk på @birmavenner på Facebook eller i Messenger for enkelt å finne sidene)

Foreningen har også en Facebookgruppe som kun er åpen for våre betalende medlemmer (inkl Æresmedlemmer). Denne må du inviteres inn i, dette skjer først når kontingenten er betalt.

INSTAGRAM: @norske_birmavenner (#norskebirmavenner)

Del denne siden