Løpetid/Drektighet/Fødsel:

Kattenes hormonsyklus kan være noe komplisert. De fleste katter kan ha sesongbetont løpetid, altså løpetid som kommer hver 2-3 uke gjennom våren, sommeren og høsten. Derimot er det ikke fullt så vanlig med løpetid om vinteren, men det kan skje. Det er og greit å merke seg at ikke alle katter har sesongbetont løpetid, så dette varierer fra katt til katt. Dersom katten er eksponert for mye lys - enten fra ute, eller fra inne i huset om vinteren, kan løpetiden være komme jevnlig, men dersom katten blir eksponert for lite dagslys, uteblir ofte løpetiden. Dette er noe vanligere i nord om vinteren. Samtidig kan og løpetiden utebli dersom katten blir utsatt for lange dager med mye lys.

En Birma-jente blir når stort sett kjønnsmoden alder når den er 9 måneder, men dette varierer fra katt til katt. Noen katter blir kjønnsmodne mye tidligere enn dette, og noen mye senere. Har du en hannkatt og en hunnkatt gående sammen, kan man derfor ikke ta det som en selvfølge at det ikke skjer noe.

Løpetiden varer som regel i cirka 3-10 dager.

Den ideelle alderen for en Birma-fødsel, er når katten har passert 1 år, da katten ikke er voksen nok hverken i hodet eller kroppen til å bli mor før det (kilde: The Birman Cat Worldwide, Second Edition; Vivienne Smith - side 552).

Når katten din er parret, vil du ikke se tegn til drektighet før tidligst etter 3 uker. Noen tegn på at katten din er drektig kan være at hun spiser mer, begynner å legge på seg, hun blir mer kosete, og de to mest sentrale - løpetiden uteblir, og pattene hennes blir mer rosa. Etter cirka 3 uker, kan man se kattungene på ultralyd, og senere i drektigheten (etter cirka 50 dager), kan man og se de tydelig på røntgen. Drektighetsperioden var fra 57-69 dager, hvor de fleste katter vanligvis føder rundt dag 63-65.

Katten min skal ha kattunger, når skal jeg ringe dyrlegen?

Det er lurt å ha en dyrlege man kan kontakte når man lurer på noe, og at man vet hvilke dyrleger i nærheten som har 24-timers vakt i tilfelle noe skal skje. Under kommer en liten orientering som kan gjøre selve fødselen noe lettere å forstå, slik at man vet litt bedre når man bør ringe dyrlege eller ikke.

Uansett bør du huske følgende: bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite!

Det er noen forhold som indikerer at katten er i fødsel:

- Katten har pressveer.

- Vannet har gått.

Om et eller flere av forholdene nevnt over er tilstede, men ingen unge er født, eller fødselen stopper opp, og noen av situasjonene nevnt under dukker opp, bør du ringe veterinær:

- Dersom det kommer mørkebrun utflod uten at det kommer noen unge, bør katten ha hjelp innen kort tid.

- Dersom det har gått 2-3 timer siden fostervannet har gått, og det ikke har kommet noen unge.

- Dersom katten har hatt svake, uregelmessige veer i 2-4 timer, uten at det har kommet noen unge.

- Ved sterke, regelmessige veer i over 30 minutter, uten at det kommer noen unge. En kattefødsel går vanligvis over alt fra 2 til 6 timer, og hos enkelte katter kan det skje en pause i fødselen etter at en eller noen få unger er født.

Del denne siden