BIRMA I NØD:

Birma i Nød ble opprettet i 2010, da behovet medlte seg. I løpet av kort tid fikk Norske Birmavenner flere henvendelser om katter som enten hadde behov for akutt veterinærhjelp/pleie, eller som trengte nye hjem av forskjellige grunner.


For folk flest føles det naturlig å henvende seg til oss når de har en Birma som trenger hjelp, og for oss er det en selvfølge at vi skal hjelpe.Hvem får hjelp?

Birma i Nød hjelper alle Birmaer, uansett årsak og uavhengig av om de er medlem i NBV eller ikke. Grunnene til at en Birma trenger hjelp er mange, men kan for eksempel skyldes at eier har utviklet allergi, eller skal flytte til et sted der katten ikke har mulighet til å bli med.Hva gjør Birma i Nød?

Aktivitetene er varierende. Birma i Nød hjelper med omplassering, støtter og bidrar til leting der det lar seg gjøre for eiere der pus har kommet bort. Vi har også bistått i akutte situasjoner når en Birma er skadet eller syk, eller bidrar med råd og støtte i tilfeller hvor det er behov for økonomisk bistand på en eller annen måte.Hvordan finansieres Birma i Nød?

Alle aktiviteter som drives i regi av Birma i Nød utføres av styremedlemmer utenom de vanlige styreoppgavene på egen fritid. Aktivitetene finansieres helt og holdent av frivillig donerte midler, samt at alle transaksjoner føres i et eget regnskap.


Derfor påvirker ikke dette økonomien til NBV. Midlene skal først og fremst brukes der katten trenger akutt hjelp, og eier ikke er å finne. Birma i Nød har også arrangert innsamling for å sikre at vi har nok midler når vi trenger det.Kan jeg hjelpe til?

Det kan du! Som medlem kan du delta i alle aktiviteter som drives av Birma i Nød. Vi ønsker å kunne bidra med et landsdekkende nettverk som kan hjelpe til i nødsituasjoner.Hvis du ønsker å delta i nettverket eller støtte Birma i Nød på annet vis, ta kontakt med noen av oss i styret: styret.norskebirmavenner@gmail.com

Del denne siden