Om Norske Birmavenner:


Foreningens formål:
Norske Birmavenner er en forening med formål om å arbeide for å fremme rasen Hellig Birma i Norge. Samtidig som vi ønsker å bevare birmarasens typiske trekk, ønsker vi å verne om en sunn katterase med god helse.


Foreningen er en NRR-godkjent rasering, dvs at den har talerett på NRRs Generalforsamling i saker som omhandler rasen. Norske Birmavenner er pr i dag Norges eneste rasering for Hellig Birma.Historikk:

På 1970-tallet og fram mot begynnelsen av 1980-tallet vokste det fram en liten interessegruppe som jobbet aktivt for å fremme Hellig Birma som rase i Norge. På midten av 1980-tallet ble det utarbeidet et forslag til vedtekter for dannelse av forening, og flere "birmavenner" ble innkalt til et konstituerende møte den 19.04.1986, hvor Norske Birmavenner ble lovlig stiftet.


Som en kuriositet kan det nevnes at første gang man så Hellig Birma på en utstilling i Norge, var på NORAKs 30-års jubileumsutstilling i 1968. Tyske Anneliese Hackman var tilstede med to katter, begge fra hennes eget oppdrett; von Assindia.

Den første norskeide Hellig Birma var Auror-san av Drotten, importert fra Sverige i 1970 av FIFe-dommer Carl Christian Gulsett. Etter det vi har klart å spore opp, fikk katten i alle fall 3 kull under Gulsetts stamnavn; Hymes.Medlemsfakta:

Foreningen har medlemmer spredt over hele Norge (også noen i Sverige, og faktisk et medlem i Spania). Medlemmene faller inn under to hovedgrupper; Oppdrettere/utstillere og eiere av selskapskatter.Aktiviteter:

Hobbyutstilling - en uoffisiell utstilling hvor ALLE Hellig Birma, både utstillingskatter og kosekatter, kan delta. På disse utstillingene konkurreres det i kategorier som beste profil, beste øyenfarge, beste utmasking osv. Til slutt krones adelen, utstillingens beste katter.


Birmaspesial - egentlig en miniversjon av en Hobbyutstilling, men til en slik spesial får vi "låne" pausen mellom grunnbedømming og bestekattpanel på en vanlig utstilling. Dette har vi fått til to ganger så langt; hos TERAK i 2016 og hos Smaalenene Katteklubb i 2019.


Birmaposten - vårt medlemsblad som kommer ut to ganger i året; et sommernummer og et julenummer. Bladet skal være medlemmenes blad, og vil inneholde alt fra stell av katt, kattemat, utstillingsnytt, intervjuer og andre aktuelle tema, avhengig av hvilke innspill som kommer fra medlemsmassen.Kan jeg bli medlem?

Svaret er ubetinget: JA! Vi ønsker alle som har en interesse for vår vakre rase velkommen til å melde seg inn i vår forening. Både oppdrettere, utstillere, eiere av selskapskatter, og de som ennå ikke selv eier en birma men er interessert i rasen, er velkommen. Kanskje har du planer om å kjøpe en Hellig Birma ved en senere anledning, og ønsker å være medlem en stund for å orientere, bli kjent med rasen og knytte kontakter?Norske Birmavenner i sosiale medier:
Facebook - Norske Birmavenner (åpen FB-gruppe)

sjekk også infosiden: Norske Birmavenner

(søk på @birmavenner på Facebook eller i Messenger for enkelt å finne sidene)


Foreningen har også en Facebookgruppe som er åpen kun for våre betalende medlemmer (inkl Æresmedlemmer). Denne må du inviteres inn i, dette skjer først når kontingenten er betalt.


Instagram - @norske_birmavenner (#norskebirmavenner)


Ellers oppfordrer vi alle til å tagge oss, både på FB og Instagram, og bruk gjerne også vår ekstra tag #kattensrollsroyceNorske Birmavenner stand:
Norske Birmavenner er å finne ute på de fleste utstillinger,
med sin stand. Du finner oss ved å peile deg inn på banneren 
på bildet.

Vi er også tilstede på arrangementer som Dyr for Alle og 
andre lignende tilstelninger.
Del denne siden