Generelt om oppdrett og avl:


Stamnavn:

Alle som skal drive avl/oppdrett innenfor NRR må ha et stamnavn. Dette søker du om gjennom din klubbsekretær. Det er flere regler å forholde seg til i forhold til stamnavnets utforming, men de viktigste er: 

  • stamnavnet skal alltid plasseres foran kattens egennavn
  • stamnavnet kan inneholde maksimalt 2 ord, og maksimalt 15 tegn (inkludert mellomrommet mellom ordene om navnet består av to ord), i tillegg til nasjonalitetsmerket; NO*
  • bruk av rasebetegnelser i et stamnavn vil ikke bli godkjent
  • vanskelige kombinasjoner av bokstaver bør unngås


Sammen med søknad som inneholder dine alternativer sender du med kvittering for innbetalt avgift. Beløp og kontonummer finner du til envher tid i NRRs oppdaterte prisliste.


Ved innsending vil navneforslagene bli kontrollert opp mot eksisterende stamnavn i FIFe. Dersom det finnes like eller likelydende navn vil man bli bedt om å finne nye alternativer. Det anbefales å benytte søkemotoren på FIFe sin side før man sender inn sine forslag.Stamnavn/Attester:

Når stamnavnet er på plass er det viktig å kontrollere følgende, da dette er et krav for å få registrert kattungene:


  • katten må stå i stambokklasse 1. Det er viktig å vite at i NRR finnes det tre stambokklasser: Klasse 1; hvor det ikke foreligger noen restriksjoner på katten. Klasse 2; hvor katten har avlsforbud pga fysiske eller genetiske defekter (ligger forholdene til rette kan oppdretter åpne denne til klasse 1). Klasse 3; hvor det er NRR som forbund som har registrert katten med avlsforbud (dette forbudet er absolutt).
  • katten kan være registrert i to stamboktyper; Hovedstamboken LO eller kontrollstamboken RX. Sistnevnte kan f.eks. bety at det er gjort en rasekryssing, at stamtavlen ikke er fullstendig i 4 ledd, eller lignende.
  • katten må være registrert i NRR, dersom du har kjøpt katten fra en oppdretter som tilhører et annet forbund, må du via klubben din omregistrere katten til NRR.
  • katten må være ID-merket
  • ved førstegangs bruk i avl skal NRRs helseattest vedlegges uten anmerkning, og lastes opp for følgende punkter: Navlebrokk, hjerte/sirkulasjon og testikler. Attesten må være utstedt etter at katten fylte 10 md, eller ikke være eldre enn 6 md


Husk også regel om fødselsbegrensninger for hunnkatter; En hunnkatt kan ikke ha mer enn tre kull i løpet av 24 md, og ikke mer enn 2 kull på 12 md, med mindre en veterinær og/eller det nasjonale avslrådet har gitt en skriftlig tillatelse til noe annet på forhånd. En hunnkatt som har hatt gjentatte keisersnitt anbefales ikke benyttet videre i avl.Stamtavlerekvisisjon/Parringsbevis:

Etter at NRR tok i bruk systemet Min Katt går dette når elektronisk. Som medlem i en NRR-klubb har du en brukerprofil som du mottar brukernavn og passord til fra klubben. Når du er klar for å registrere kullet gjør du det i systemet. Du må huske på at attestene som er nevnt ovenfor, samt ID må være lastet opp for avlskatter før kull kan registreres etter dem.


Link til veiledning for programmet finner du her.


Det finnes noen unntak som gjør at du fremdeles må sende inn rekvisisjon pr post. Det er om du har benyttet en utenlandsk hannkatt, eller en hannkatt fra utenfor FIFe, som ikke tidligere er benyttet i avl i NRR.Skriver du ditt stamnavn riktig i alle sammenhenger?

NRRs styre har oppfordret alle klubber til å minne sine medlemmer på at man som oppdretter er pliktig, i henhold til FIFes regelverk, og i enhver sammenheng, skrive sitt stamnavn korrekt.


Den korrekte måten å skrive dette på er den du har fått godkjent etter innsendt søknad, og situasjonen de henter fram som eksempler er når man melder på til utstilling (ikke gjennom Min Katt), skriver kjøpekontrakter, og ikke minst når man skal profilere seg på nett - uansett forum eller nettsted. Hvis du er usikker på om du skriver det riktig, sjekk listen over stamnavn på NRRs hjemmeside.


Husk at det også er påbudt å benytte nasjonalitetsmerket (N) eller NO* avhengig av når du fikk godkjent ditt stamnavn. Kun stamnavn godkjent før man tok i bruk nasjonalitetsmerket kan skrives uten.

Del denne siden