Fargevarianter godkjent i FIFe pr 01.01.2018

Raseforkortelsen for Hellig Birma er SBI. Rasen er godkjent i FIFe i totalt 40 varianter.

SBI n = brunmasket

SBI a = blåmasket

SBI b = sjokolademasket

SBI c = lillamasket

SBI d = rødmasket

SBI e = crememasket

SBI f = brunskilpaddemasket

SBI g = blåskilpaddemasket

SBI h = sjokoladeskilpaddemasket

SBI j = lillaskilpaddemasket

SBI n 21 = bruntabbymasket

SBI a 21 = blåtabbymasket

SBI b 21 = sjokoladetabbymasket

SBI c 21 = lillatabbymasket

SBI d 21 = rødtabbymasket

SBI e 21 = cremetabbymasket

SBI f 21 = brunskilpaddetabbymasket

SBI g 21 = blåskilpaddetabbymasket

SBI h 21 = sjokoladeskilpaddetabbymasket

SBI j 21 = lillaskilpaddetabbymasket

Vi takker alle eiere som har sendt inn bilder av sine katter!

Vi takker alle eiere som har sendt inn bilder av sine katter!

SBI ns = sortsmokemasket

SBI as = blåsmokemasket

SBI bs = sjokoladesmokemasket

SBI cs = lillasmokemasket

SBI ds = rødsmokemasket

SBI es = cremesmokemasket

SBI fs = brunskilpaddesmokemasket

SBI gs = blåskilpaddesmokemasket

SBI hs = sjokoladeskilpaddesmokemasket

SBI js = lillaskilpaddesmokemasket

SBI ns 21 = sortsølvtabbymasket

SBI as 21 = blåsølvtabbymasket

SBI bs 21 = sjokoladesølvtabbymasket

SBI cs 21 = lillasølvtabbymasket

SBI ds 21 = rødsølvtabbymasket

SBI es 21 = cremesølvtabbymasket

SBI fs 21 = brunskilpaddesølvtabbymasket

SBI gs 21 = blåskilpaddesølvtabbymasket

SBI hs 21 = sjokoladeskilpaddesølvtabbymasket

SBI js 21 = lillaskilpaddesølvtabbymasket

Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn bilder av sine katter i de forskjellige fargevariantene, slik at vi kan sette sammen et fargevariant galleri med NBV sine egne medlemskatter.

Del denne siden