Fargevarianter for Hellig Birma godkjent i FIFe

EMS-koden for Hellig Birma er SBI (Sacré de Birmanie), og det finnes pr 2023 40 godkjente fargevarianter i FIFe.

EMS-KODE

FARGE I KLARTEKST

GODKJENT I FIFe

SBI n

Brunmasket

1949

SBI a

Blåmasket

1949

SBI b

Sjokolademasket

1949

SBI c

Lillamasket

1949

SBI d

Rødmasket

01.01.1990

SBI e

Crememasket

01.01.1990

SBI f

Brunskilpaddemasket

01.01.1990

SBI g

Blåskilpaddemasket

01.01.1990

SBI h

Sjokoladeskilpaddemasket

01.01.1990

SBI j

Lillaskilpaddemasket

01.01.1990

SBI n 21

Bruntabbymasket

24.05.1990

SBI a 21

Blåtabbymasket

24.05.1990

SBI b 21

Sjokoladetabbymasket

24.05.1990

SBI c 21

Lillatabbymasket

24.05.1990

SBI d 21

Rødtabbymasket

24.05.1990

SBI e 21

Cremetabbymasket

24.05.1990

SBI f 21

Brunskilpaddetabbymasket

24.05.1990

SBI g 21

Blåskilpaddetabbymasket

24.05.1990

SBI h 21

Sjokoladeskilpaddetabbymasket

24.05.1990

SBI j 21

Lillaskilpaddetabbymasket

24.05.1990

SBI ns

Brunsmokemasket

01.01.2017

SBI as

Blåsmokemasket

01.01.2017

SBI bs

Sjokoladesmokemasket

01.01.2017

SBI cs

Lillasmokemasket

01.01.2017

SBI ds

Rødsmokemasket

01.01.2017

SBI es

Cremesmokemasket

01.01.2017

SBI fs

Brunskilpaddesmokemasket

01.01.2017

SBI gs

Blåskilpaddesmokemasket

01.01.2017

SBI hs

Sjokoladeskilpaddesmokemasket

01.01.2017

SBI js

Lillaskilpaddesmokemasket

01.01.2017

SBI ns 21

Brunsølvtabbymasket

01.01.2017

SBI as 21

Blåsølvtabbymasket

01.01.2017

SBI bs 21

Sjokoladesølvtabbymasket

01.01.2017

SBI cs 21

Lillasølvtabbymasket

01.01.2017

SBI ds 21

Rødsølvtabbymasket

01.01.2017

SBI es 21

Cremesølvtabbymasket

01.01.2017

SBI fs 21

Brunskilpaddesølvtabbymasket

01.01.2017

SBI gs 21

Blåskilpaddesølvtabbymasket

01.01.2017

SBI hs 21

Sjokoladeskilpaddesølvtabbymasket

01.01.2017

SBI js 21

Lillaskilpaddesølvtabbymasket

01.01.2017

Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn bilder av sine katter i de forskjellige fargevariantene, slik at vi kan sette sammen et fargevariant galleri med NBV sine egne medlemskatter.

Vi takker alle eiere som har sendt inn bilder av sine katter!

Del denne siden