Begreper og forklaringer

Tekst: Ragnhild Holt / Redigering: Sofie Mellegård

Følgende liste er en oversikt med begreper som man bør kunne for å forstå genetikk. Det er viktig å kunne skille mellom hva som blir det synlige uttrykket og hva som ligger bak. Med kunnskap om begreper og forklaringer på hva de innebærer blir alt enklere å forstå.

Dominant: Dominerende gen som alltid blir synlig

Recessivt: Vikende gen - kommer ikke til syne uten at det finnes to like gener - et fra far og et fra mor.

Agouti: Et dominant gen som gjør at hårene i kattens pels brytes opp i bånd med striper i kattens farge (tabby)

Non-agouti: Gen som gjør at kattens tabbymønster ikke vises

Dillusjon: Betyr fortynning av farge. Er et recessivt gen og må komme fra begge foreldrene. Effekten blir som følger:

- Svart blir til blått

- Rød blit til creme

- Sjokolade blir til lilla

- Cinnamon blir til fawn

Fenotype: Hvordan katten ser ut - synlige egenskaper

Genotype: Hva katten har av unsynlige og synlige egenskaper

Homozygot: Katten har to like anlegg for en bestemt egenskap

Heterozygot Katten har bare et anlegg for en bestemt egenskap

Inhibitor: Dominant gen som undertrykker fargen i hvert hår = SØLV

Maskefarge: Er et recessivt gen som undertrykker fargen på kroppen (pointed)

Rufisme: Brunlig farge i pelsen, synes ofte på sølvkatter, men kan også sees på svart.

Wide-band: Dominant gen på agoutikatter som gjør at hvert golden/sølv agoutiband utivdes - golden, shell og shaded

Piebald spotting S: Et dominant gen som gir hvite flekker

W-genet: Dominant gen som stopper pigmenter i pelsen og gir hvit pels.

Tipping: Bare den ytterste spissen av hårstråene er farget. Lengden av tippingen er forskjellig. Den minste (lettest, ca 1/8 av hårlengden) blir shell, neste (ca 1/5 av hårlengden) blir shaded og den sterkeste tippingen (ca 1/3 av hårlengden) betegnes som smoke.

Kjønnsbundene farger:

O-genet gir rødfarge og er vanlig hos hannkatter, som arver genet fra moren. Hunnkatter må arve O-genet fra begge foreldrene for at de blir røde.

Hvilke gener er dominerende over andre gener:

- agouti over non-agouti

- sølv over ikke sølv

- hvitt over alle farger

- hvitflekk over ikke hvitflekk

- fullfarget over maskefarge

Agouti er et gen som styrer kattens mønster. Det er fire forskjellige hovedmønster:

- spotted

- tigre

- klassisk

- ticket

- spottet/tigret er dominant over klassisk

Pelslengde:

Gen som gir kort pels dominerer over gen som gir lang pels. Dvs at to langhårskatter aldri kan få korthårsavkom, men en langhår og en korthår eller to korthår kan få langhårsavkom. Forutsetningen er at korthårskatten(e) ikke er homozygot korthår.

Hva vil det medføre i praksis at en katt er homozygot for et eller flere anlegg? En agoutikatt kan være homozygot for agouti. Det vil si at uansett hva du parrer denne katten med vil alle avkommene være agouti. Samme katt kan også være homozygot sølv, dette vil medføre at alle avkom vil bli agouti med sølv (sølvtabby/tigret/spottet).

Alle som driver med avl er interessert i hva katten bærer av recessive anlegg. De dominante anleggene ser man, men hva slag anlegg skjuler den? Ser man på foreldrene så vet man hva den skjuler (om den skjuler noe), men den kan også bære med seg anlegg som har ligget skjult i flere generasjoner bakover.

Del denne siden