Blodtyper - hvorfor er dette lurt å tenke på?

Den viktigste årsaken til hvorfor det er lurt å vite hvilken blodtype din katt har er om den skal gå i avl. Det kan få alvorlige konsekvenser for kattungene dersom mamma-katt og ungene har ulike blodtyper.

Det anbefales at oppdrettere blodtypetester avlskattene sine. Som nevnt kan det få alvorlige konsekvenser hvis mor og unge har ulike blodtyper, og derfor er det greit å kunne eliminere problemet. Alle kattunger fødes med antistoffer mot den motsatte blodtypen - en kattung med blodype A vil ha svake antistoffer mot blodtype B, mens en kattunge med blodtype B vil ha sterke antistoffer mot blodtype A.

Har man en hunnkatt med blodtype B, er det to måter å løse det på om man er interessert i å holde katten i avl. Da kan man enten parre hunnkatten med en hannkatt som har blodtype A, eller man kan parre den med en hannkatt med blodtype B.

Selv om blodtypen ikek har noe å si for helsen til katten, kan det gi utslag hvis en ren B-hunnkatt parres med en Aa- eller Ab-hannkatt. Det sikreste er derfor å fjerne kattungene fra moren umiddelbart etter fødselen, og håndfore dem med morsmelkerstatning i 16-24 timer etter at siste unge er født. Hvis man putter en body på kattemoren, kan ungene fortsatt ligge sammen med henne, da de ikke har mulighet til å komme til pattene for å die. Dette gjør at hun kan vaske og ta vare på ungene sine som normalt. Om kattemoren har mye melk i perioden man håndmater, kan man massere magen og pattene forsiktig for å unngå melkespreng.

Er man heldig, og har en A-hunnkatt som har kull samtidig, kan man bruke henne som amme for kattungene inntil de kan die hos sin egen kattemor.

Hvordan kan man teste kattens blodtype?

Det finnes flere selskaper som utfører DNA-test, både med og uten blodprøver, som f.eks. Laboklin eller VGL. På linksiden finner du link til UCDavis og Langford som også tilbyr DNA-test på blodtype. DNA-testene gjennomføres ved å ta en swab-prøve fra kattens munnhule.

Hvordan beregne blodtype?

Hvis du vet blodtypen til begge foreldrene, skal man omtrentlig regne seg fram til hva slags blodtype ungene kommer til å få. En kattunge vil alltid arve en bokstav fra hver av sine foreldre.

Tabellen under viser hva som kan bli kattungens blodtype, når du kjenner foreldrenes, basert på sannsynlighet.

Del denne siden