Bli medlem - Betalingsinformasjon:

 

Alle som er interessert i Hellig Birma er velkommen som medlem!

 

Som medlem får du:

1: To nummer av medlemsbladet Birmaposten.

2: Som oppdretter får du muligheten til å stå med i NBVs oppdretterliste, både på hjemmesiden og i andre publikasjoner. Dette forutsetter at du bekrefter at du vil følge Retningslinjer for oppdrettere i Norske Birmavenner (blir sendt deg ved innmelding).

3: Mulighet til å delta i alle konkurranser, som for eksempel Årets Katt, Årets Selskapskatt, og Månedens Bilde.

4: Få tildelt kokarder for NOM, BIV, BIS og tittel på utstillinger der NBV er tilstede.

5: Bli tildelt kokarde for høyest oppnådd tittel: SC & SP.

6: Mulighet for å delta på alle arrangementer som NBV holder i løpet av medlemsåret.

7: Mulighet for å delta på årsmøte som avholdes hvert år før den første April.

Dette gjør du for å bli medlem:

1: Send en mail til kontakt@norske-birmavenner.com med navn, adresesse og stamnavn. Så snart kasserer bekrefter at kontingent er betalt vil du motta velkomstmail med ytterligere informasjon om foreningen/medlemskapet.

2: Betal medlemskontigent.

 

Dette gjør du for å opprettholde medlemsskapet ditt:

Hvis du var medlem ifjor, trenger du ikke gjøre noe annet enn å betale medlemsavgiften som forklart nedenfor.

Betalingsinformasjon:

Medlemmer MÅ sikre at NAVN, ADRESSE og KONTIGENT 2021 er tydelig skrevet på innbetalingen.

Innbetaling med giro eller bankoverføring.

 

Medlemskontigent 2021 (denne løper fra 01.06.2021 til 31.05.2022):

Hovedmedlem:  Kr 350,-

Familiemedlemskap (hovedmedlem + inntil 2 familiemedlemmer):  Kr 400,-

Vervet medlem:  Kr 175,-*

* Som oppdretter i Norske Birmavenner kan du verve dine kattungekjøpere som medlemmer til halv pris første året. Det gjelder første gangs innmeldelse, og avtales med kasserer. Oppdretteren som avtaler innmeldinger med kasserer, får 50kr avslag per kattungekjøper, oppad begrenset til et års kontingent som hovedmedlem. Husk å merke betalingen med navn.

 

Betales til:

Norske Birmavenner

v/Ranita Hansen (kasserer)

Ta kontakt ved betalingsproblemer: rani-h@online.no eller 90 62 57 28

 

Kontonummer: 6039 08 07948

SWIFT-adresse: NDEANOKK

IBAN-nummer: NO5160390807948