Bli medlem - Betalingsinformasjon:

 

Alle som er interessert i Hellig Birma er velkommen som medlem!

 

Som medlem får du:

1: To nummer av medlemsbladet Birmaposten.

2: Som oppdretter får du muligheten til å stå med i NBVs oppdretterliste, både på hjemmesiden og i andre publikasjoner. Dette forutsetter at du bekrefter at du vil følge Retningslinjer for oppdrettere i Norske Birmavenner (blir sendt deg ved innmelding).

3: Mulighet til å delta i alle konkurranser, som for eksempel Årets Katt, Årets Selskapskatt, og Månedens Bilde.

4: Få tildelt kokarder for NOM, BIV, BIS og tittel på utstillinger der NBV er tilstede.

5: Bli tildelt kokarde for høyest oppnådd tittel: SC & SP.

6: Mulighet for å delta på alle arrangementer som NBV holder i løpet av medlemsåret.

7: Mulighet for å delta på årsmøte som avholdes hvert år før den første April.

Dette gjør du for å bli medlem:

1: Send en mail til kontakt@norske-birmavenner.com med navn, adresesse og stamnavn. Så snart kasserer bekrefter at kontingent er betalt vil du motta velkomstmail med ytterligere informasjon om foreningen/medlemskapet.

2: Betal medlemskontigent.

 

Dette gjør du for å opprettholde medlemsskapet ditt:

Hvis du var medlem ifjor, trenger du ikke gjøre noe annet enn å betale medlemsavgiften som forklart nedenfor.

Betalingsinformasjon:

Medlemmer MÅ sikre at NAVN, ADRESSE og KONTIGENT 2019 er tydelig skrevet på innbetalingen.

Innbetaling med giro eller bankoverføring.

 

Medlemskontigent 2021 (denne løper fra 01.06.2021 til 31.05.2022):

Hovedmedlem:  Kr 350,-

Familiemedlemskap (hovedmedlem + inntil 2 familiemedlemmer):  Kr 400,-

Førstegangs kattungekjøper av NBV oppdretter:  Kr 175,-*

* Gjelder kun 1 gang, og er ved førstegangskjøp. Oppdretteren som avtaler innmeldinger med kasserer, får 50 kr avslag per kattungekjøper. Husk å merke betalingen med navn.

 

Betales til:

Norske Birmavenner

v/Ranita Hansen (kasserer)

Ta kontakt ved betalingsproblemer: rani-h@online.no eller 90 62 57 28

 

Kontonummer: 6039 08 07948

SWIFT-adresse: NDEANOKK

IBAN-nummer: NO5160390807948