Distinguished Variety Merit

Tittelen DVM tildeles katter som har oppnådd resultatet Best i Variant minimum 10 ganger i klassene 1-12. Den korteste mulige kvalifiseringsperioden er to år og én dag mellom den første og den tiende BIV. Tittelen plasseres etter kattens fulle navn.

BERAK 15.02.2020

CH Shapur Champagne DVM

Eier/Oppdretter: Sigrid C. Saxegaard


Grenlandspusen 03.11.19

IP SC Sweetnes Desaleen av Ontario DVM

Oppdretter: Turid Botten

Eier: Aina Olsen


TERAK 02.08.2015

GIP CH S*Raus Höjden's Pascal af Raus JW DVM

Oppdretter: Lena Ekström

Eier: Kari & Fred Fredriksen


Stockholms KK 07.03.2015

IP SC (N)Eliven's Grace DVM

Oppdretter: Elisabeth Venbakken Sagerud

Eier: Bodil Moss


Hansakatten 15.11.2014

PR GIC (N)Veiten's Hera DVM

Oppdretter: Ann Kristin Eilertsen

Eier: Bodil Moss


VERAK 29.09.2013

SP GIC (N)Turtlecat's Maja DVM

Oppdretter & eier: Synnøve Blix Henjesand


TERAK 28.07.2012

SC (N)Veiten's Harry Potter DVM

Oppdretter: Ann Kristin Eilertsen

Eier: Hildegunn & Jan-Aage Ingebrigtsen


TERAK 30.07.2011

SP (N)Turtlecat's Mango Surprise DVM

Oppdretter: Synnøve Blix Henjesand

Eier: Nils Axel Nissen & Storm Xaron C Lunde


Järva KK 13.11.2010

SC S*Ma'ha Gita Icing Sugar DVM DSM

Oppdretter: Lisa Karlsson

Eier: Eva & Hasse Persson


LIRAK 01.05.2010

SW SC (N)Honeyheart's Pretty Scary Silver Fairy JW DVM

Oppdretter & eier: Birgitte & Marie Baglo


RORAK 03.04.2010

EP CH Bastic of Sembelance(N) DVM

Oppdretter & eier: Aina K Olsen