Birma i nød

 

Bakgrunn:

Birma i Nød ble opprettet i 2010, da behovet meldte seg. I løpet av kort tid fikk Norske Birmavenner flere henvendelser om katter som enten trengte akutt veterinærpleie, eller som trengte nye hjem av forskjellige grunner.

For folk flest føles det naturlig å henvende seg til oss når de har en Birma som trenger hjelp, og for oss er det en selvfølge at vi skal hjelpe Birmaer, som jo er vår rase.

 

Hvem får hjelp?

Birma i Nød hjelper alle Birmaer, uansett årsak og uavhengig om de er medlem hos NBV eller ikke. Grunnene til at en Birma trenger hjelp er mange, men kan for eksempel skyldes at eieren har utviklet en allergi, eller skal flytte til et sted der katten ikke har mulighet til å bli med. 

 

Hva gjør Birma i Nød?

Aktivitetene er varierende. Birma i Nød hjelper med å omplassere Birmaer, støtter Birmaeiere som har mistet sin pus, og hjelper til med leting hvis det lar seg gjøre. Vi har også bistått i akutte situasjoner når en Birma er skadet eller syke, og trenger akutt hjelp. 

 

Hvordan finansieres Birma i Nød?

Alle aktiviteter som drives i regi av Birma i Nød, utføres av styremedlemmer utenom de vanlige styreoppgavene på egen fritid. Aktivitetene finansieres helt og holdent av frivilligt donerte midler, samt at alle transaksjoner føres i eget regnskap. Derfor påvirker ikke dette økonomien til NBV. Midlene skal først og fremst brukes der katten trenger akutt veterinærpleie, og eier ikke er å finne. Birma i Nød har også arrangert innsamlinger for å sikre at vi har nok midler når vi trenger det.

 

Kan jeg hjelpe til?

Ja, som medlem kan du delta i alle aktiviteter som drives av Birma i Nød. I 2011 er det, for eksempel, opprettet retningslinjer for omplassering av Birmaer, for å sikre at katten skal komme til et nytt, trygt hjem, og at det den nye eieren får den katten de forventer. Etter erfaringer som er gjort, har Birma i Nød laget flere skjemaer og kontrakter for å sikre at Birmaen ikke selges videre for profitt. Et av målene til Birma i Nød, er å etablere et landsdekkende nettverk som kan hjelpe til i nødsituasjoner. 

Hvis du ønsker å delta i nettverk eller støtte Birma i Nød på annet vis, ta kontakt med noen i styret: styret.norskebirmavenner@gmail.com