WORLD WINNER:

Vinnertittelen WW tildeles katter som blir Best in Show på Verdensutstillingen. Året for utstillingen inkluderes.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn og foran andre titler som CH/PR osv.

Ref UR 2.4 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

SUPREME CHAMPION:

Tittelen Supreme Champion tildeles katter som har blitt tildelt enten:

a) 9 CACS fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 9 internasjonale FIFé-utstillinger

eller 

b) 11 CACS fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 11 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CACS tildeles klassevinner i klasse 3.

Ref. UR 4.5 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

SUPREME PREMIOR:

Tittelen Supreme Premior (SP) tildeles katter som har blitt tildelt enten:

a) 9 CAPS fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 9 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 11 CAPS fra 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 11 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAPS tildeles klassevinner i klasse 4 (kastrat).

Ref. UR 4.5 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

GRAND INTERNASJONAL CHAMPION:

Tittelen Grand Internasjonal Champion (GIC) tildeles katter som har blitt tildelt, enten:

a) 6 CAGCIB fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 6 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 8 CAGCIB fra 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 8 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAGCIB tildeles klassevinner i klasse 5.

Ref. UR 4.4 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

GRAND INTERNASJONAL PREMIOR:

Tittelen Grand Internasjonal Premior (GIP) tildeles katter som har blitt tildelt, enten:

a) 6 CAGPIB fra 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land i løpet av 6 internasjonale FIFé-utstillinger

eller

b) 8 CAGPIB fra 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 8 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAGPIB tildeles klassevinner i klasse 6 (kastrat).

Ref. UR 4.4 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

INTERNASJONAL CHAMPION:

Tittelen Internasjonal Champion (IC) tildeles katter som har fått tildelt 3 CACIB fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 3 internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CACIB tildeles klassevinner i klasse 7.

Ref. UR 4.3 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

INTERNASJONAL PREMIOR:

Tittelen Internasjonal Premior (IP) tildeles katter som har fått tildelt 3 CAPIB fra 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land i løpet av 3 internasjonal FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAPIB tildeles klassevinner i klasse 8 (kastrat).

Ref. UR 4.3 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

CHAMPION:

Tittelen Champion (CH) tildeles katter som har blitt tildelt 3 CAC fra 3 forskjellige dommere i løpet av 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFé-utstillinger. 

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAC tildeles klassevinner i klasse 9 - åpen klasse.

Ref. UR 4.2 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

PREMIOR:

Tittelen Premior (PR) tildeles katter som har blitt tildelt 3 CAP fra 3 forskjellige dommere i løpet av 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFé-utstillinger.

Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.

Sertifikatet CAP tildeles klassevinner i klass 10 - åpen klasse (kastrater).

Ref. UR 4.2 (FIFé's Utstillingsreglement med NRRs Tillegg)

DISTINGUISHED MERIT:

Fortjenestetitttele DM tildeles hunnkatter som har produsert minimum 5 av avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller høyere, alternativt DSM, DVM, JW eller DM, og en hannkatt tilsvarende har produsert minimum 10 slik avkom. Bare FIFé-titler gjelder.

DM skal plasseres etter kattens fulle navn.

Ref OR 5.3.2 (FIFé's oppdretts- og registreingsrelgement med NRRs tillegg)