Premior

Tittelen PR tildeles katter som har fått tildelt 3 CAP fra 3 forskjellige dommere under 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFé-utstillinger. Tittelen plasseres foran kattens fulle navn.