Generelt om oppdrett og avl:

 

Stamnavn:

Skal du drive avl/oppdrett innenfor NRR, må du ha et stamnavn. Dette søker du om gjennom din klubbsekretær, da det må bekreftes at du er medlem i en klubb. Annet enn det, er det noen visse kriterier som må være oppfylt:

- Stamnavnet skal alltid plasseres foran kattens egennavn.

- Stamnavnet kan inneholde maksimalt 2 ord, med max 15 tegn (inkludert mellomrom mellom eventuelle ord), i tillegg til nasjonalitetsmerket ((N), NO*).

- Vanskelige kombinasjoner av bokstaver bør unngås.

- Sammen med søknaden om stamnavn, skal du legge med kvitteringen for innbetalt avgift til NRR.

Noe annet man bør tenke på, er at stamnavnet er oppdretterens private, personlige eiendom, og kan i utgangspunktet ikke endres etter registrering.  Det er anbefalt at du har i hvertfall 5 forskjellige stamnavn forslag ved innsendt søknad, og at du er klar over at sjansen er like stor for at det er alternativ fem som blir innvilget som alternativ en. Forslagene skal nemlig kontrolleres, slik at man er sikker på at det stamnavnet eller et lignende et ikke er tatt i bruk i FIFé. I værste fall vil man få søknaden sendt i retur, med en forespørsel om å finne nye alternativer. Hvis du er redd for at det du ønsker som stamnavn allerede er tatt i bruk av noen andre, kan du sjekke lista over godkjente stamnavn i NRR ved deres hjemmeside.

 

 

Stamnavn/Attester:

Når du er klar for å parre katten din, må du passe på at begge kattene er i stambokføringsklasse 1. Dette er nødvendig for at du skal kunne registrere avkommene etter dem. NRR har 3 stambokklasser - 1, hvor det ikke foreligger noen restriksjoner på katten, 2, hvor katten har avlsforbud, og 3, hvor NRR har vært inne og registrert katten fordi den, i følge regelverket, ikke er godkjent for avl, eller så er det en annen grunn til at den skal stenges ute fra all organisert aktivitet. Hvis du er usikker på hvilken stambokklasse din katt er i, kan du sjekke stamtavlen, da det vil stå om katten er i klasse 2 eller 3. Dersom katten er i stambokklasse 1, vil det ikke stå noe.

Et annet punkt man må tenke på ved avl, er hvilken stambokstype din katt har, da det finnes to alternativer. Enten er katten registrert i hovedstamboka - LO, eller i kontrollstamboka - RIEX/RX. En LO-regisrert katt kan vise, med stamtavle, til en ren avl i minst tre generasjoner bakover, mens en RIEX/RX-regisrert katt enten er et resultat av en rasekryssing, eller som for en eller annen grunn ikke oppfyller kravene til å bli tatt opp i LO-registeret.

Merk at hvis du kjøper en katt fra et annet forbund, må katten omregisreres til NRR før den benyttes i avl.

 

Flere papirer må være i orden før du kan sende inn stamtavlerekvisisjonen, og attestene kan ikke være eldre enn 6 måneder ved registreringstidspunkt:

- Katten må være ID-merket, enten med øretatovering eller med micro-chip.

- Både hunn- og hannkatt må ha attester på at de ikke har påviselig hjertefeil (ved førstegangs registrering).

- Både hunn- og hannkatt må ha attester på at de ikke har eller har hatt påviselig navlebrokk (ved førstegangs registrering).

- Hannkatter må ha attest på at de har to normale, og normalt beliggende, testikler (gjelder ved førstegangsregistrering).

I tillegg gjelder følgende regler:

- Fødselsbegrensingene, som trådte i kraft 01/01/03, forteller at en hunnkatt ikke bør ha mer enn tre kull i løpet av 24 måneder, med mindre en veterinær og/eller det nasjonale avlsrådet har gitt en skriftlig tillatelse til noe annet på forhånd. Hvis hunnkatten må ha keisersnitt gjentatte ganger, bør hun ikke brukes videre i avl.

 

 

Stamtavlerekvisisjon/Parringsbevis:

Etter at NRR tok i bruk systemet Min Katt går dette nå elektronisk. Som medlem i en NRR-klubb har du en brukerprofil som du mottar brukernavn og passord til fra klubben. Når du er klar for å registrere kullet gjør du det i systemet. Du må huske på at attestene som er nevnt ovenfor, samt ID må være lastet opp for avlskatter før kull kan registreres etter dem.

Link til brukemanualen for programmet finner du her.

Det finnes noen unntak som gjør at du fremdeles må sende inn rekivsisjon pr post som i gamle dager, det er om du har benyttet en utenlandsk hannkatt, eller en hannkatt fra utenfor FIFé som ikke tidligere er benyttet i avl i NRR.

 

 

Skriver du ditt oppdrettsnavn riktig i alle sammenhenger?

NRRs styre oppfordrer alle klubber til å minne sine medlemmer på at man som oppdretter er pliktig, i henhold til FIFés regelverk, og i en hver sammenheng, stave sitt oppdrettsnavn korrekt. Den korrekte måten å skrive dette på, er det du har fått godkjent etter innsendt søknad, og situasjoner de henter frem som eksempler, er når man melder på til utstilling, skriver kjøpekontrakter, og ikke minst når man skal profilere seg på nett - uansett forum eller nettsted. 

Hvis du er usikker på om du skriver det riktig, sjekk lista over oppdrettsnavn ved NRRs hjemmeside. Husk at det også er påbudt å benytte nasjonalitetsmerket (N) eller NO* avhengig av når du fikk godkjent ditt stamnavn. Kun stamnavn godkjent før man tok i bruk nasjonalitetsmerket kan skrives uten.