Om Norske Birmavenner

Foreningens formål:

Norske Birmavenner er en forening med formål å arbeide for å fremme rasen Hellig Birma i Norge. Samtidig ønsker vi å bevare birmaens typemessige trekk, og verne om en sunn katterase med god helse.

Foreningen er en NRR-godkjent rasering, dvs at den har talerett på NRRs Generalforsamling i saker som omhandler rasen. Norske Birmavenner er pr i dag Norges eneste rasering for Hellig Birma.

Historikk:

På 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet vokste det fram en liten interessegruppe som jobbet aktivt for å fremme rasen i Norge. På midten av 1980-tallet ble det utarbeidet et forslag til vedtakter for dannelse av forening, og det ble innkalt flere "birmavenner"  til et konstituerende møte den 19.04.1986, hvor foreningen Norske Birmavenner ble lovlig stiftet.

Som en kuriositet kan det nevnes at på Norske Rasekattklubbs 30-års jublieumsutstilling i 1968 var det første gang man så en Hellig Birma utstilt i Norge. Det var en tysk utstiller, Anne-Lise Hackman, som var tilstede med sine to katter, begge fra hennes eget oppdrett; von Assindia.

Den første norskeide Hellig Birma var Auror-san av Drotten, som FIFé-dommer Carl Christian Gulsett importerte fra Sverige i 1970. Etter det vi har klart å spore, fikk katten 3 kull under Gulsetts stamnavn; Hymes.

Medlemsfakta:

Foreningen har medlemmer spredt over hele Norge (også noen i Sverige), og disse faller inn uder to hovedgrupper: Oppdrettere og eiere av selskapskatter.

Aktiviteter:

Hobbyutstilling - Norske Birmavenner har lenge hatt som tradisjon å arrangere en årlig hobbyutstilling med invitasjon til ALLE birmaer - både selskapsktter og utstillingskatter. På disse utstillingene konkurreres det i kategorier som beste profil, beste øyenfarge, beste utmasking, beste benstamme osv.

I en del år nå har både økonomi og meldemmsmasse satt en stopper for disse utstillingene, men vi har som mål at dette er en aktivitet som skal tas opp igjen når vi får mulighten til det.

Birmaspesial - egentlig en miniversjon av Hobbyutstillingen, men her har vi fått 'låne' pausen mellom grunnbedømmingene og panelene på en utstilling. Dette har vi fått til to ganger, hos TERAK i 2016 og Smaalenene i 2019.

Birmaposten - Norske Birmavenner gir ut et eget medlemsblad to ganger i året. Birmaposten tar opp aktuelle temaer, stoff om stell, kattemat, utstillingsnytt, regler og mye annet. Alle våre medlemmer er med å bidra med stoff til bladet.

Kan jeg bli medlem?

Svaret er ja! Vi ønsker alle som har interesse for rasen velkommen til å melde seg inn i vår rasering, både oppdrettere, utstilere, eiere av selskapskatter, og de som ikke selv eier en birma men liker rasen. Kanskje du har planer om å kjøpe en birma ved en senere anledning og ønsker å være medlem en stund for å orientere deg og bli kjent med rasen.

Æresmedlemmer:

Karina Bjuran

Ann-Mari Egsæter

Freddy Egsæter

Ketil Myrholt

St Birmas Orden:

Karina Bjuran

Randi Bjuran

Turid Botten

Ann-Mari Egsæter

Freddy Egsæter

Grethe Foss

Haldor Notøy

Ketil Myrholt

Kirsten Ramdahl

Del denne siden