Styret i NBV 2020:

Leder: Tove Stalder

Sekretær: Hilde Marie Grensbråten / grensbraaten@gmail.com

Kasserer: Ranita Hansen / rani-h@online.no

Styremedlem: Linda Bjørk Odinsdottir

Styremedlem: Kjell Arild Sandvik

Varamedlem: Fred Fredriksen

Varamedlem: Siri Rødsjø

mail til styret: styret.norskebirmavenner@gmail.com

 

Webmaster: Marie Grensbråten Lorvik / webmaster.norskebirmavenner@gmail.com

 

Redaktør Birmaposten: Marie Grensbråten Lorvik / webmaster.norskebirmavenner@gmail.com